قیمت صادرات مغز گردو تویسرکان در ایران

امروزه به خاطر توصیه پزشکان و مزایای بسیار زیاد، استفاده از مغز ها به ویژه گردو افزایش یافته است. ایران یکی از کشور هایی است که تولید گردو در آن فراوان است و تو

بیشتر بخوانید
Call Now Button