صادرات بهترین گردو کاغذی تویسرکان ایران

بیشترین صادرات بهترین گردو تویسرکان ایران به کشورهای از جمله عراق، روسیه، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان و غیره صورت می گیرد که به دلیل کیفیت عالی و بی نظیر نظر

بیشتر بخوانید
Call Now Button