صادرات بهترین انواع گردو تازه تویسرکان ایران به ترکیه

تویسرکان از شهرهای همدان تولیدکننده گردو تازه می باشد. این شهر به علت داشتن شرایط آب و هوایی، جزو تولیدکنندگان برتر این محصول شده است. بنابراین بهترین گردو صادر

بیشتر بخوانید
Call Now Button